Als bemiddelen je tweede natuur is geworden!

Ik heb het laatst een teamdag begeleid bij een grote organisatie. Ontzettend leuke medewerkers die goed met elkaar overweg konden. Echter op directie niveau was er een probleem. Al was de teamdag niet bedoeld om de problemen op directie niveau te…