Wij zijn Najat en Sara, twee jonge opstellers met passie voor het leven.Beide geëmigreerd, twee werelden geïntegreerd en lang in de gezondheidszorg gewerkt.Wij zijn op het pad van groei gestapt en nu breekt voor ons een nieuwe fase aan.Wij hebben de moed om naast jou te gaan staan, om in alle veiligheid met geduld en humor het veld te openen waarin je mag onderzoeken en waarin je je los mag maken van verstrikkingen. Om vervolgens weer op je eigen plek te kunnen gaan staan.

Wij geloven in de kracht van opstellingen en zien dat als een belangrijk deel in ieder zijn ontwikkelingspad. 

Familieopstellingen

Met onzichtbare draden wordt men het stevigst gebonden.

– F. Nietzsche

Familieopstellingen gaan over de werking van familiesystemen en de invloed daarvan op ons functioneren. Je kan het familiesysteem als een web zien waardoor alle personen en gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn. En het effect daarvan in het verleden, heden en toekomst.Familieopstelling is een prachtige methode om op levensvragen een antwoord te krijgen.Je familie is een systeem, bestaande uit je huidige gezin, het gezin waarin je geboren bent en alle familieleden daarom heen. Ook wanneer familieleden niet meer bij de familie zijn, bijvoorbeeld door overlijden of emigreren, blijven ze onderdeel van dit systeem. Persoonlijke problemen? Relatieproblemen? Levensvragen? Veel is terug te vinden in de verstrikkingen in het familiesysteem. Familie opstellingen helpen je om inzicht te krijgen om zo eventuele verborgen of halfbewuste verbanden te zien. Dit kan verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor iedereen die worstelt met vragen over relaties met een partner, ouders, broers, zussen of met kinderen. Vragen over het leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar emotie of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Opstellingen zijn mogelijk ook een manier om anders naar de wereld en het leven te kijken, zonder oordeel, zodat je jezelf liefdevol los kunt maken uit deze verstrikking.

Bert Hellinger (de grondlegger van deze methode) stelt dat er in een familiesysteem belangrijke wetmatigheden gelden, te weten; verbinding, volgorde en balans.

Verbinding: Iedereen heeft recht op zijn eigen plek in het familiesysteem

Volgorde: Ouderen komen voor jongeren. Ouders ten opzichte van hun kinderen en de kinderen ten opzichte van elkaar.

Balans: In elke relatie dient het geven en het nemen in evenwicht te zijn. Teveel van het een of het ander verstoort het systeem.

Wanneer deze wetmatigheden niet worden nageleefd ontstaan er patronen en verstrikkingen die generatie op generatie worden overgenomen uit liefde en loyaliteit voor het systeem. Dit kan ervoor zorgen dat je in je dagelijks leven niet altijd de keuzes maakt die je zou willen maken.

Tijdens een familieopstelling staat je hulpvraag centraal. 

Opstellingen helpen vooral bij die vragen, die je al langer bezig houden, waar je misschien al eerder hebt geprobeerd iets aan te doen, maar wat nog steeds een belemmering is om het leven echt te nemen.

Hoe werkt een opstelling?

De deelnemers dienen als representanten in de opstelling en stellen zich intuïtief op een bepaalde wijze in de ruimte op, dit lijkt dan op de situatie die ingebracht is waardoor deze tot leven komt.We gaan onderzoeken welke patronen en dynamieken bij je vraag een rol spelen. Hierdoor krijg je inzichten die je niet alleen met je hoofd zult begrijpen maar die ook met je lichaam zult ervaren.Je kan naar een familieopstelling komen met een vraag of puur om het te ervaren. Ervaring leert dat je je in beide gevallen verrijkt zal voelen en meer ruimte gaat ervaren om anders tegen het leven aan te kijken.

Praktische informatie

We beginnen de avond met een korte inleiding en een inventarisatie van de mensen die een vraag hebben en deze in zouden willen brengen. Aan de hand van wat er door ons heen gaat, zullen we met een van de ingebrachte vragen aan de slag gaan. Het kan dus zo zijn dat niet alle hulpvragen behandeld kunnen worden. Er is op een avond ruimte voor 1 a 2 opstellingen. Mocht je heel graag wel iets willen inbrengen, neem dan contact op met een van ons.

Kosten : Als representant € 10,-
Als hulpvraag inbrenger € 70,-

Contant afrekenen

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden:

Najat Chicar, Psychodynamisch therapeut en Familie opsteller

Tel.nr. 06-55714614

n.chicar73@gmail.com

Sara Setodeh, NLP, Systemisch coach en Familie opsteller 

Tel.nr. 06-27231300

info@sarasetodeh.nl

www.sarasetodeh.nl