Systemisch Coaching

Als systemisch coach maak ik gebruik van een andere vorm van informatie, namelijk vooral de onbewust en halfbewust opgeslagen informatie die jij hebt door deel te zijn van een systeem. Iedereen maakt deel uit van een bepaald systeem in een werk- of privé omgeving.

Systemen hebben een aantal principes:

  • We hebben allemaal de behoefte om ergens bij te horen
  • Alles en iedereen heeft een plek
  • Binnen systeem is een uitwisseling nodig

Als principes geen recht wordt gedaan, ontstaan er patronen. Door uitzoomen naar de systemen waar je deel uitmaakt, kunnen verborgen belemmeringen en
patronen zichtbaar worden. Door daar bewust van te worden, komen er nieuwe inzichten en kan je er beter mee leren omgaan.

  • Heb je een hulp vraag over je relatie met anderen zowel privé als op het werk?
  • Kom je steeds in de zelfde patronen terecht?
  • Ben je op zoek naar je eigen plek?
  • Ben je vaak moe?

Dan kan systemisch werk oplossing ruimte bieden.