Sleutel tot verbinding: bewust zijn van je eigen grenzen

Als je al ouder bent of kinderen om je heen hebt, weet je dat kinderen op zoek zijn naar hun grenzen. Je wordt namelijk geboren zonder duidelijke grenzen. In de eerste levensjaren verlies je je makkelijk in de wereld en in je ouders. Je bent…